Hem
Teknik

Kontaktdon och strömskena

Kontaktdon
Ett kontaktdon är enkelt förklarat ett eluttag eller en elkontakt. Den förekommer i två varianter, hankontaktdon respektive honkontaktdon.

Ett honkontaktdon är ett elektriskt kontaktdon med hål, så kallade hylsor. Dessa känner vi igen som vanliga vägguttag, skarvuttag och hylskontakter. De är avsedda för att man ska stoppa in ett motsvarande kontaktdon med stift i, ett hankontaktdon.

Ett hankontaktdon, även kallat stickpropp eller male connector, är ett kontaktdon med stift. Dessa stift är avsedda att tryckas in i honkontaktdonet.

Exempel på kontaktdon är vanliga vägguttag och stickproppen på sladden som stoppas in i vägguttagen. Dessa finns i de flesta av våra hem och används dagligen. Vägguttaget är ett honkontaktdon och stickproppen på sladden är ett hankontaktdon. Andra exempel på kontaktdon är telejacket och telekontakten, där jacket på väggen är ett honkontaktdon och kontakten på sladden är ett hankontaktdon.

Strömskena
Lite invecklat kan man säga att en strömskena är en specifik anordning vars syfte är att strömförsörja en rörlig del i ett visst system. Exempelvis ett tåg, en tunnelbana eller en travers.

Strömskenor är vanligt förekommande i tunnelbanesystem världen över. I vår huvudstad Stockholm är strömskenor ett mycket viktigt redskap för att strömförsörja tågens motorer som driver vagnarna framåt. Andra kända tunnelbanesystem som använder sig av strömskena är exempelvis London och Berlin.

När en strömskena används för att försörja tunnelbanetåg med ström är den i de flesta fall placerad i marknivå, precis intill rälsen. Ett undantag är dock Barcelonas tunnelbana där strömskenan är placerad i taket ovanför spåret. Den kommande järnvägen i Stockholm, ”Citybanan”, kommer använda sig av samma princip och placera strömskena ovanför tågen.

Att använda strömskena har både sina för- och nackdelar. I tunnelbanesystem vill man ha så låg spänning som möjligt för att minska riskerna då människor av misstag kommer i kontakt med ledningen. Där är strömskena en fördel jämfört med en luftledning. Den är även mer robust och därmed svårare att skada. Dock är det svårare att anlägga strömskena vid växlar och korsningar jämfört med andra metoder.

 
E-post |